Ankiety - informacje ogólne

 • Zachęcamy do oceny pracy nauczycieli akademickich
 • Cel przeprowadzenia ankiety
  Wasz udział w badaniu oraz szczere odpowiedzi są ważne, byśmy mogli poprawić, usprawnić proces edukacji w naszej Uczelni.
 • Uwaga o prywatności
  Student, który w systemie informatycznym WSTiH Gdańsk ma status równy "Student", stan równy "Studiuje" lub "Warunek" i poprawnie zapisany swój adres e-mail, otrzymuje do ankietowania nauczycieli akademickich login z hasłem. Loginem do tej ankiety jest numer albumu wystawiony przez WSTiH Gdańsk a hasłem jest numer PESEL właściwy dla tego numeru albumu. Do bazy ankiety, oprócz odpowiedzi na zadane w ankiecie pytania, zapisany jest tylko login wypełniającego daną ankietę. Władze Uczelni mają dostęp do wyników ankiety, które w żaden sposób nie przedstawiają odpowiedzi dla wybranego login-u.
 • Uwagi dodatkowe
  Po pomyślnym zalogowaniu się, w lewym górnym rogu następnej strony znajdziesz listę dostępnych ankiet.
  Jeżeli wpisany login i hasło zostaną odrzucone przez system ankietowania, to wyślij wiadomość e-mail na adres info@entercom.pl, podając w treści wiadomości swój numer albumu. Jeżeli mają Państwo uwagi merytoryczne dotyczące ankiet, to proszę wysłać je na adres witold.nierzwicki@wstih.pl